Vad HiTest vill uppnå

Du vet säkert redan att det är viktigt att testa den produkt du utvecklar så att felen upptäcks i tid.Vi kan leverera helhetslösningar för dig. Från analys av din verksamhet till implementation av önskade förändringar.

Vad HiTest erbjuder

HiTest erbjuder expertkunskap och paketlösningar inom kvalitetssäkring och ledarskap för att dina produkter och system ska fungera i verkligheten. Vi är bra på:

  • Kravhantering, testledning, testutveckling och testning
  • Utveckling av skräddarsydda mät- och styrsystem, testsystem, simulatorer och HIL (Hardware in the loop)