Vad HiTest vill uppnå

Du vet säkert redan att det är viktigt att testa den produkt du utvecklar så att felen upptäcks i tid.Vi kan leverera helhetslösningar för dig.
Vi analyserar och implementerar lösningarna tillsammans med dig som kund.

Vad HiTest erbjuder

HiTest erbjuder expertkunskap och paketlösningar inom kvalitetssäkring och test för att dina produkter och system ska fungera i verkligheten. Vi är bra på:

  • Kravhantering, testledning, testutveckling och testning
  • Utveckling av skräddarsydda mät- och styrsystem, testsystem, simulatorer och HIL (Hardware in the loop)