Vad HiTest vill uppnå

Du vet säkert redan att det är viktigt att kvalitetssäkra den produkt du utvecklar så att problemen upptäcks i tid.Vi kan leverera helhetslösningar för dig. Från analys av din verksamhet till implementation av önskade förändringar.

Vad HiTest erbjuder

HiTest erbjuder expertkunskap inom produkt- och systemutveckling. Vi har lång erfarenhet inom:

  • Inbyggda system och industriell IT
  • Tillförlitlighet, Safety, Kravhantering, Verifiering, Validering, Risk management
  • Verksamhetsutveckling, Projektledning, Testledning
  • Testautomatisering och Testutveckling 
  • Utveckling av skräddarsydda mät- och styrsystem, testsystem, simulatorer och HIL (Hardware in the loop)