Testsystem, Simulatorer och HIL (Hardware in the loop)

HiTest bygger skräddarsydda och ofta automatiserade testsystem anpassade för dina behov. Vårt favoritverktyg då vi utvecklar mjukvara till ett testsystem heter LabVIEW.

Men LabVIEW behöver du inte bekymra dig om – vi kan det på våra fem fingrar. Vill du så kan vi även utbilda dig och dina kolleger i LabVIEW, så ni själva kan ta hand om underhållet. Ibland kompletterar vi LabVIEW med TestStand då det lämpar sig.
För att hålla oss uppdaterade på de senaste produkterna har vi ett nära samarbete med National Instruments och deras experter för att välja rätt hård- och mjukvara. Då löser vi ditt specifika problem på bästa möjliga sätt.
HiTest kan bygga testsystem som ett helhetsåtagande. Vi kan leda och samordna utveckling av mekanik, el, elektronik, mjukvara. Men du bestämmer själv vilka delar du själv vill ta hand om. Vi är vana att jobba i nära samarbete med kunden för att uppnå resultat tillsammans. Självklart tar vi hand om dina systemrelaterade frågorn också. Det kan underlätta för att systemet blir användbart i din verksamhet även i praktiken.

Exempel på uppdrag genomförda av HiTest:

  • Mät- och styrsystem för komplett systemtest av produkt
  • Framtagning av simulatorplattform för att testa komplexa och distribuerade system
  • Datalogger för fjärrstyrda fältmätningar
  • Automatisk provare i produktionsmiljö