Grattis Emil till Certified LabVIEW Developer (CLD)!

Emil fick idag beskedet om godkänt prov för Certified LabVIEW Developer.

Certified LabVIEW Developer (CLD) är den andra och näst högsta nivån av LabVIEW-certifieringar. Emil har kämpat hårt och fokuserat även på fritiden för att klara den stora utmaningen. Det har nu också gett resultat och Emil har redan nu nått en hög nivå inom systemutveckling med LabVIEW. Emil kommer på kort sikt ha stor nytta av sina nyvunna kunskaper i ett häftigt projekt att utveckla ett automatiskt testsystem för en högteknologisk industri. 

Eftersom HiTest är ett kunskapsföretag som erbjuder högteknologiska tjänster i framkant, ligger detta i linje med vårt stora fokus på ständig kompetensutveckling. Då kommer vi på HiTest även fortsättningsvis kunna skapa värde med avancerade tekniska lösningar tillsammans med våra kunder.