HiTest på CLA Summit 2016 i Berlin

I år finns HiTest för första gången representerade på CLA Summit, en konferens med fokus på teknisk spjutspets och grafisk systemutveckling.

Bara den exklusiva skaran ”Certified LabVIEW Architects” blir inbjudna att delta. På HiTest har vi  2 stycken konsulter certifierade med den 3:e och högsta nivån CLA. Årets konferens äger rum 5-7 April 2016 i Berlin där några av de bästa ingenjörerna och forskarna i Europa möts. Diskussioner förs mellan de ca 150 deltagarna på en mycket hög teknisk nivå med strategisk inriktning.

Praktiska behov inom industrin och de senaste rönen inom forskningen möter här framtiden. Ingen mindre än Jeff Kodosky, grundare av National Instruments och ”Father of LabVIEW” talade på ett av årets alla intressanta seminarier.