HiTest konferens – Växa genom möten

HiTest är idag på konferens i Helsingfors för att vässa kompetensen. Dagens tema är kommunikation, ett av HiTests tre fokusområden.

De andra två fokusområdena är test och personligt ledarskap. Nyckeln till att lyckas med de komplexa projekt vi arbetar med, handlar oftast om att skapa aktiv kommunikation mellan människor. Idag tränade vi på att genom ett nyfiket agerande förstå varandra genom intervjuer med olika teman och svårghetsgrad.
Vi började med en enkel uppvärming på Saluhallen, gick vidare till Nationalbiblioteket för lite mer nerv, för att till sist avsluta med den svåraste nivån vid Kampens Kapell.
Spontan reflektion av en HiTestare: ”Det var mycket jobbigt men utvecklande”