Partner med National Instruments

Ett av våra specialområden är det grafiska utvecklingsverktyget LabVIEW och
att bygga mät- och testsystem med hjälp av produkter från branschledaren National Instruments. För att säkerställa att vi alltid har den senaste kompetensen på området är vi därför partner till en global ledare inom test-,mät och styrlösningar, National Instruments.

    • Vi har mycket hög och dokumenterad kompetens inom LabVIEW:
  • 6 stycken Systemutvecklare, Certified LabVIEW Architect (Högsta nivå 3/3)  

NI CLA

Vad HiTest vill uppnå

Du vet säkert redan att det är viktigt att testa den produkt du utvecklar så att felen upptäcks i tid.Vi kan leverera helhetslösningar för dig.
Vi analyserar och implementerar lösningarna tillsammans med dig som kund.

Vad HiTest erbjuder

HiTest erbjuder expertkunskap och paketlösningar för att dina produkter och system ska fungera i verkligheten. Vi är bra på:

  • Utveckling av skräddarsydda mät- och styrsystem, testsystem, simulatorer och HIL (Hardware in the loop)  
  • Kravhantering, test och kvalitetssäkring